Filialų ir atstovybių steigimas

Teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame juridinių asmenų filialų ir/ar atstovybių steigimo klausimais
- Laikinai įtraukiame filialo ir/ar atstovybės pavadinimą į Juridinių asmenų registrą
- Rengiame filialo ir/ar atstovybės steigimo dokumentus
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
- Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre

__________________________________________________________________________________________________

Įkainiai:
Notaro mokestis 140-200 €
RC mokesčiai (16,22 € laikinas pavadinino įtraukimas; įregistravimo mokestis 29-58 €)
Dokumentų rengimas nuo 150 € + PVM

Papildomos paslaugos:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
Buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €
Vertėjo paslaugos (priklausomai nuo teksto apimties)

Filialo steigimas

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Filialas nėra juridinis asmuo. Juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles

Reikalinga informacija ir dokumentai:
- Lietuvos Respublikoje įregistruoto steigėjo (juridinio asmens): registravimo pažymėjimas, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų duomenys
- Steigiamo filialo pavadinimas
- Steigiamo filialo buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį
- Steigiamo filialo vadovo ir /ar valdybos narių duomenys
- Numatoma filialo komercinė – ūkinė veikla. Komercinė ūkinė veikla gali būti nurodoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi

Jeigu steigėjas bus užsienio juridinis asmuo, reikia pateikti šią informaciją ir dokumentus:
- Steigimo dokumento, steigimo sutarties ir įstatų, jei tai atskiri dokumentai su visais jų pakeitimais nuorašai, patvirtinti nustatyta tvarka (patvirtinti notaro ir legalizuoti) bei išversti į lietuvių kalbą 
- Registravimo pažymėjimo nuorašas ir registro, kuriame saugoma steigėjo byla, išrašas, patvirtinti nustatyta tvarka bei išversti į lietuvių kalbą
- Paskutinių metų finansinė atskaitomybė, o įstatymų numatytais atvejais – konsoliduota finansinė atskaitomybė, patvirtinta nustatyta tvarka bei išversta į lietuvių kalbą
- Asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, asmens dokumentų kopijos, patvirtintos nustatyta tvarka

 

Atstovybės steigimas

Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus: atstovauti juridinio asmens interesus ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės. Atstovybė veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Juridinis asmuo atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė atsako pagal juridinio asmens prievoles

Reikalinga informacija ir dokumentai:
- Lietuvos Respublikoje įregistruoto steigėjo (juridinio asmens): registravimo pažymėjimas, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų duomenys
- Steigiamos atstovybės pavadinimas
- Steigiamos atstovybės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį
- Steigiamos atstovybės vadovo ir /ar valdybos narių duomenys
- Numatoma atstovybės komercinė – ūkinė veikla. Komercinė ūkinė veikla gali būti nurodoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi

Jeigu steigėjas bus užsienio juridinis asmuo, reikia pateikti šią informaciją ir dokumentus:
- Steigimo dokumento, steigimo sutarties ir įstatų, jei tai atskiri dokumentai su visais jų pakeitimais nuorašai, patvirtinti nustatyta tvarka (patvirtinti notaro ir legalizuoti) bei išversti į lietuvių kalbą 
- Registravimo pažymėjimo nuorašas ir registro, kuriame saugoma steigėjo byla, išrašas, patvirtinti nustatyta tvarka bei išversti į lietuvių kalbą
- Paskutinių metų finansinė atskaitomybė, o įstatymų numatytais atvejais – konsoliduota finansinė atskaitomybė, patvirtinta nustatyta tvarka bei išversta į lietuvių kalbą
- Asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, asmens dokumentų kopijos, patvirtintos nustatyta tvarka

 

 

 

 

Spausdinti El.paštas