Įmonių įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas

 

Įstatinio kapitalo didinimas

Įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus įstatus juridinių asmenų registre

Įstatinis kapitalas didinamas papildomais akcininkų ir kitų asmenų inašais tik išleidžiant naujas akcijas. Naujai išleidžiamos akcijos gali būti apmokamos tiek piniginiais, tiek turtiniais įnašais

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo
_________________________________________________________________________________________________

Mūsų teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame bendrovių įstatinio kapitalo didinimo klausimais visos procedūros metu
- Surašome akcininkų susirinkimo protokolus/vienintelio akcininko sprendimą, užtikriname tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą
- Parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją
- Parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią akcijų pasirašymo sutartį bei kitus teisinius dokumentus
- Užtikriname tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo didinimą paskelbimą
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos)
- Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
- Pildome akcijų apskaitos dokumentus

Įstatinio kapitalo didinimas internetu (nuo 180 €)

Įstatinio kapitalo didinimas internetu vykdomas prisijungiant prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos. Atvykstant į mūsų biurą reikia turėti elektroninį sertifikuotą parašą arba galite suteikti mums atskirą įgaliojimą jungtis prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos

Įstatinio kapitalo didinimo internetu privalumai:
- Sutaupote notaro mokestį
- Įstatinio kapitalo didinimas įregistruojamas greičiau

Atkreipiame dėmesį, kad didinant įstatinį kapitalą internetu:
- Bendrovės įstatai bus pavyzdiniai, įstatuose nebus įtraukta prokūros išdavimo tvarka, taip pat negalima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimų tam tikriems sandoriams

Įstatinio kapitalo didinimo internetu tvarka:
1. Vadovas atvyksta su elektroniniu sertifikuotu parašu arba suteikia įgaliojimą jungtis prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos
2. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiamas akcininko/ų sprendimas didinti bendrovės įstatinį kapitalą; sprendimo registravimas užtrunka iki 3 darbo dienų
3. Pasirašomi kiti įstatinio kapitalo didinimo dokumentai, apmokami pradiniai įnašai už pasirašytas akcijas
4. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiama nauja įstatų redakcija; įstatų registravimas užtrunka iki 3 darbo dienų
5. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiamas prašymas išduoti nauja ESI kodą (jeigu klientas pageidauja)

__________________________________________________________________________________________________

Įkainiai:
Įstatinio kapitalo didinimas internetu 180 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo
__________________________________________________________________________________________________

Reikalinga informacija ir dokumentai:
- Bendrovės dokumentai ir duomenys:steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovo duomenys
- Bendrovės akcininkų bei kitų akcijas pasirašančių asmenų duomenys; jeigu akcininkas yra juridinis asmuo: steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų duomenys
- Informacija apie kiekvienam akcininkui priklausančių akcijų skaičių
- Suma, kuria bus didinamas įstatinis kapitalas
- Išleidžiamų akcijų skaičius, jų nominali vertė ir minimali emisijos kaina
- Jeigu įstatinis kapitalas didinamas padidinant akcijų nominalią vertę – suma, kuria bus didinama akcijos nominali vertė
- Akcininkų arba kitų asmenų įsigyjamų akcijų skaičius
- Piniginių ir /ar turtinių įnašų sumos
- Didinant įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų, turi būti pateikta metinė finansinė atskaitomybė (jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos) arba tarpinė finansinė atskaitomybė (jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos)

 

Įstatinio kapitalo didinimas notaro biure (nuo 280 €)

 

Įstatinio kapitalo didinimo notaro biure privalumai:
- Vadovas neprivalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą arba suteikti įgaliojimus jungtis prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos
- Įstatuose galima nurodyti vykdomą veiklą, taip pat galima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimus tam tikriems sandoriams, prokūros išdavimo tvarką ir kt.

Įstatinio kapitalo didinimo notaro biure tvarka:

1. Paruošiami bendrovės įstatinio kapitalo didinimo dokumentai
2. VĮ Registrų centrui teikiamas akcininko/ų sprendimas didinti bendrovės įstatinį kapitalą; sprendimo registravimas užtrunka iki 3 darbo dienų
3. Pasirašomi kiti įstatinio kapitalo didinimo dokumentai, apmokami pradiniai įnašai už pasirašytas akcijas
4. Notaras patvirtina bendrovės naują įstatų redakciją
5. VĮ Registrų centrui teikiama nauja įstatų redakcija; įstatų registravimas užtrunka iki 3 darbo dienų
6. VĮ Registrų centrui teikiamas prašymas išduoti nauja ESI kodą (jeigu klientas pageidauja)

__________________________________________________________________________________________________

Įkainiai:
Įstatinio kapitalo didinimas notaro biure nuo 280 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo
__________________________________________________________________________________________________

Reikalinga informacija ir dokumentai:
- Bendrovės dokumentai ir duomenys: steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovo duomenys
- Bendrovės akcininkų bei kitų akcijas pasirašančių asmenų duomenys; jeigu akcininkas yra juridinis asmuo: steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų duomenys
- Informacija apie kiekvienam akcininkui priklausančių akcijų skaičių
- Suma, kuria bus didinamas įstatinis kapitalas
- Išleidžiamų akcijų skaičius, jų nominali vertė ir minimali emisijos kaina
- Jeigu įstatinis kapitalas didinamas padidinant akcijų nominalią vertę – suma, kuria bus didinama akcijos nominali vertė
- Akcininkų arba kitų asmenų įsigyjamų akcijų skaičius
- Piniginių ir /ar turtinių įnašų sumos
- Didinant įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų, turi būti pateikta metinė finansinė atskaitomybė (jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos) arba tarpinė finansinė atskaitomybė (jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos)

 

 

Įstatinio kapitalo mažinimas

 

Įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiems tikslams:
- Vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai
- Siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas savas akcijas
- Siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. Sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
- Kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiais būdais:
- Sumažinant akcijų nominalias vertes
- Anuliuojant akcijas
_________________________________________________________________________________________________

Įkainiai:
Įstatinio kapitalo mažinimas notaro biure nuo 260 €
Įstatinio kapitalo mažinimas internetu nuo 180 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo
_________________________________________________________________________________________________

Mūsų teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame bendrovių įstatinio kapitalo mažinimo klausimais visos procedūros metu
- Surašome akcininkų susirinkimo protokolus/vienintelio akcininko sprendimą, užtikriname tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą
- Parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją bei kitus teisinius dokumentus
- Užtikriname tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo mažinimą paskelbimą
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos)
- Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
- Pildome akcijų apskaitos dokumentus

_________________________________________________________________________________________________

Reikalinga informacija ir dokumentai:
- Bendrovės dokumentai ir duomenys: steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovo duomenys
- Bendrovės akcininkų duomenys; jeigu akcininkas yra juridinis asmuo: steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų duomenys
- Informacija apie kiekvienam akcininkui priklausančių akcijų skaičių
- Suma, kuria bus mažinamas įstatinis kapitalas
- Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir būdas
- Metinė finansinė atskaitomybė arba tarpinė finansinė atskaitomybė (jei sprendimas mažinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos) - jeigu mažinama siekiant anuliuoti bendrovės nuostolius

 

Spausdinti El.paštas