Įmonių įstatų ir duomenų keitimas

- Ruošiame pavadinimo, buveinės, valdymo organų ir įstatų keitimo dokumentus

- Registruojame akcininkų duomenis JADIS sistemoje 

- Ruošiame ir registruojame prokūras

- Rengiame akcijų perleidimo ir dalininko teisių perleidimo sutartis, konsultuojame akcininkų ir dalininkų teisių perleidimo klausimais

- Teikiame konsultacijas juridinių asmenų steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ir kt.) bei duomenų keitimo klausimais visos procedūros metu

- Surašome protokolus, parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją bei kitus teisinius dokumentus

- Užtikriname tinkamą informacijos apie keičiamus juridinio asmens duomenis paskelbimą

- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas

- Atstovaujame notarų biure, Juridinių asmenų registre, kitose institucijose ir organizacijose

ĮSTATŲ KEITIMAS INTERNETU (nuo 127 €)

Įmonės įstatų (nuostatų) keitimas internetu vykdomas prisijungiant prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos. Atvykstant į mūsų biurą reikia turėti elektroninį sertifikuotą parašą arba galite suteikti mums atskirą įgaliojimą jungtis prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos

Įstatų (nuostatų) keitimo internetu privalumai:
- Sutaupote notaro mokestį
- Įmonės įstatai (nuostatai) įregistruojami greičiau

Atkreipiame dėmesį, kad keičiant įstatus (nuostatus) internetu:
- Įmonės įstatai (nuostatai) bus pavyzdiniai, įstatuose (nuostatuose) nebus įtraukta prokūros išdavimo tvarka, taip pat negalima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimų tam tikriems sandoriams

Įstatų (nuostatų) keitimo internetu tvarka:
1. Vadovas atvyksta su elektroniniu ertifikuotu parašu arba suteikia įgaliojimą jungtis prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos
2. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiamas narių sprendimas keisti įmonės įstatus (nuostatus)
3. Jeigu keičiamas pavadinimas - paskelbiama viešai
4. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiama nauja įstatų redakcija; įstatų registravimas užtrunka iki 3 darbo dienų
5. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiamas prašymas išduoti nauja ESI kodą (jeigu klientas pageidauja)

________________________________________________________________________________________________

Įkainiai:
Įstatų keitimas internetu nuo 127 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu narys (akcininkas) yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu narys (akcininkas) yra užsienio fizinis asmuo
________________________________________________________________________________________________

Reikalinga informacija ir dokumentai:
- Juridinio asmens dokumentai ir duomenys: pavadinimas, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), juridinio asmens atstovo duomenys
- Juridinio asmens dalyvių (akcininkų, dalininkų, narių) duomenys, UAB akcininkų sąrašas
- Naujas pavadinimas (jeigu keičiasi)

ĮSTATŲ KEITIMAS NOTARO BIURE (nuo 250 €)

Įstatų (nuostatų) keitimo notaro biure privalumai:
- Vadovas neprivalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą arba suteikti įgaliojimus jungtis prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos
- Įmonės įstatuose (nuostatuose) galima nurodyti vykdomą veiklą, taip pat galima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimus tam tikriems sandoriams, prokūros išdavimo tvarką ir kt.

Įstatų (nuostatų) keitimo notaro biure tvarka:
1. Paruošiami dokumentai
2. Jeigu keičiamas pavadinimas - paskelbiama viešai
4. Notaras patvirtina naują įmonės įstatų (nuostatų) redakciją
5. VĮ Registrų centrui savitarnos teikiama nauja įstatų (nuostatų) redakcija; įstatų (nuostatų) registravimas užtrunka iki 3 darbo dienų
6. VĮ Registrų centrui teikiamas prašymas išduoti nauja ESI kodą (jeigu klientas pageidauja)

________________________________________________________________________________________________

Įkainiai:
Įstatų keitimas notaro biure nuo 250 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu narys (akcininkas) yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu narys (akcininkas) yra užsienio fizinis asmuo
________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Spausdinti El.paštas