Įmonių pertvarkymas ir reorganizavimas

Informacija ruošiama

 

Įmonės pertvarkymas

Teikiame konsultacijas visų teisinių formų juridinių asmenų pertvarkymo klausimais, atstovaujame notarų biure bei Juridinių asmenų registre

___________________________________________________________________________________________________

Individuali įmonė (IĮ) gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją ir viešąją įstaigą

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, mažąją bendriją, valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę ir viešąją įstaigą

Akcinė bendrovė (AB) gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę ir viešąją įstaigą

Mažoji bendrija (MB) gali būti pertvarkoma uždarąją akcinę bendrovę, akcinę bendrovę, mažąją bendriją, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę ir viešąją įstaigą

Viešoji įstaiga (VšĮ) gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą, taip pat į labdaros ir paramos fondą
__________________________________________________________________________________________________

Teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame juridinių asmenų pertvarkymo klausimais
- Laikinai įtraukiame naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimą į Juridinių asmenų registrą
- Surašome protokolus, sprendimus dėl juridinio asmens pertvarkymo bei rengiame kitus teisinius dokumentus
- Parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją
- Užtikriname tinkamą informacijos apie juridinio asmens pertvarkymą paskelbimą
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos)
- Atstovaujame notarų biuruose, Juridinių asmenų registre kitose institucijose ir/ar organizacijose
- Pagaminame antspaudą

Įkainiai:
Notaro mokestis nuo 95 €
RC mokesčiai apie 80 € (laikinas pavadinimo įtraukimas, statuso "pertvarkomas" registravimas, naujos įstatų redakcijos ir duomenų registravimas, naujo ESI kodo užsakymas)
Dokumentų rengimas nuo 150 € + PVM

Papildomos išlaidos:
Viešas skelbimas 5,36 €
Registruotų laiškų siuntimas kreditoriams -
Buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €
+ 150 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
Vertėjo paslaugos (priklausomai nuo teksto apimties)

 

Įmonės reorganizavimas

Juridinio asmens reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros

Juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas
Prijungimas – vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos
Sujungimas – dviejų ar daugiau juridinių asmenų sujungimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos

Juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas
Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims
Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos

LR Akcinių bendrovių įstatyme numatyta akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės atskyrimo procedūra. Atskyrimo atveju bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu kuriama viena ar kelios tos pačios teisinės formos naujos bendrovės

Teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame juridinių asmenų reorganizavimo ir atskyrimo klausimais visos procedūros metu
- Laikinai įtraukiame po reorganizavimo sukuriamo naujo juridinio asmens pavadinimą į Juridinių asmenų registrą
- Sudarome reorganizavimo arba atskyrimo sąlygas
- Surašome protokolus, sprendimus, reorganizavimo ataskaitas bei rengiame kitus teisinius dokumentus
- Parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją
- Užtikriname tinkamą informacijos apie reorganizavimą arba atskyrimą paskelbimą
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
- Atstovaujame notarų biuruose, Juridinių asmenų registre kitose institucijose ir/ar organizacijose

 

 

 

Spausdinti El.paštas