Akcinės bendrovės (AB) steigimas

Akcinė bendrovė (AB) – tai ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas yra pelno siekimas vykdant LR įstatymų nedraudžiamą veiklą. 
AB steigėjais (akcininkais) gali būti fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, kurių teises ir pareigas nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Civilinis kodeksas, kiti įstatymai ir AB įstatai

Steigiant AB akcijų pasirašymo ir apmokėjimo sąlygos nustatomos steigimo akte arba steigimo sutartyje. AB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 25 000 

Teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame AB steigimo klausimais
- Laikinai įtraukiame AB pavadinimą į Juridinių asmenų registrą
- Rengiame AB steigimo dokumentus
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
- Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
- Pagaminame antspaudą

 

 

 

Spausdinti El.paštas