Asociacijos steigimas

Asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą bei atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti. Asociacijos steigiamos norint suvienyti asmenis arba įmones, turinčius bendrų interesų ar užsiimančius panašia veikla (pvz. sporto mėgėjų, žvejų ar laikrodžius gaminančių įmonių asociacijos)

Asociacijos steigėjais turi būti ne mažiau kaip 3 fiziniai ir / arba juridiniai asmenys
Gavusi paramos gavėjo statusą Asociacija turi teisę gauti skiriamą 2 % paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio

Teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame Asociacijos steigimo klausimais
- Laikinai įtraukiame Asociacijos pavadinimą į Juridinių asmenų registrą
- Rengiame Asociacijos steigimo dokumentus
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
- Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
- Pagaminame antspaudą

Terminas:
Asociacija įregistruojama per 3-5 darbo dienas

 

ASOCIACIJOS STEIGIMAS INTERNETU (nuo 195 €)

Steigimas internetu vykdomas prisijungiant prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos. Atvykstant į mūsų biurą reikia turėti elektroninį sertifikuotą parašą 

Asociacijos steigimo internetu privalumai:
- Sutaupote notaro mokestį
- Asociacija įregistruojama greičiau

Atkreipiame dėmesį, kad steigiant Asociaciją internetu:
- Būtina rezervuoti Asociacijos pavadinimą
- Steigėjas/ai ir patalpų savininkas/ai privalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą 
- Asociacijos įstatai bus pavyzdiniai, įstatuose nebus galima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimų tam tikriems sandoriams

Asociacijos steigimo internetu tvarka:
1. Rezervuojamas Asociacijos pavadinimas
2. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje pildomi Asociacijos steigimo dokumentai
3. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje gaunamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas Asociacijos buveinei. Už papildomą 60 € mokestį suteikiame juridinio asmens registravimo adresą neribotam laikui. 
4. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiamas prašymas Asociacijos įregistravimui
5. Užsakomas bei pagaminamas Asociacijos antspaudas (klientui pageidaujant)

__________________________________________________________________________________________________

Įkainiai:
Asociacijos steigimas internetu 195 €
Papildomos paslaugos: buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas/ai yra užsienio juridinis asmuo /ys
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas/ai yra užsienio fizinis asmuo/ys

__________________________________________________________________________________________________

ASOCIACIJOS STEIGIMAS NOTARO BIURE (nuo 300 €)

Asociacijos steigimo notaro biure privalumai:
- Steigėjas/ai ir patalpų savininkas/ai neprivalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą 
- Asociaciją galima įregistruoti su Jūsų pageidaujamu nelietuvišku pavadinimu
- Asociacijos įstatuose galima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimus tam tikriems sandoriams ir kt.

Asociacijos steigimo notaro biure tvarka:
1. Rezervuojamas AsociacijosĮ pavadinimas arba atliekama Asociacijos pavadinimo patikra dėl tapatumo kitų juridinių asmenų pavadinimams bei prekės ženklams
2. Paruošiami Asociacijos steigimo dokumentai
4. Gaunamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas Asociacijos buveinei. Už papildomą 60 € mokestį suteikiame juridinio asmens registravimo adresą neribotam laikui
5. Notaras patvirtina AsociacijosĮ steigimo dokumentus
6. Asociacija registruojama VĮ Registrų centre
7. Užsakomas bei pagaminamas Asociacijos antspaudas (klientui pageidaujant); papildomai 10-15 €

__________________________________________________________________________________________________

Įkainiai:
Asociacijos steigimas notaro biure 300 €
Asociacijos steigimas notaro biure su nelietuvisku pavadinimu 400 €
Papildomos paslaugos: buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas/ai yra užsienio juridinis asmuo /ys
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas/ai yra užsienio fizinis asmuo/ys

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Spausdinti El.paštas