Kitų įmonių steigimas

Konsultuojame bei ruošiame dokumentus kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimui:

- Tikrosios ūkinės bendrijos

- Komanditinės ūkinės bendrijos

- Kooperatinės bendrovės

- Žemės ūkio bendrovės

- Šeimynos

- Profesinės sąjungos

- Tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos

- Kiti juridiniai asmenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spausdinti El.paštas