Mažosios bendrijos (MB) steigimas

Mažoji bendrija (MB) - yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. MB gali būti ne daugiau kaip 10 narių

MB yra populiari verslo forma tarp smulkiųjų ar pradedančių verslininkų

MB nėra reikalavimo suformuoti įstatinį kapitalą, taip pat steigėjai gali patys nuspręsti kokio dydžio lėšas investuos MB veiklos pradžiai. Norint plėsti MB veiklą ar pritraukti naujas investicijas, ją galima pertvarkyti į UAB (uždarąją akcinę bendrovę)

Atkreipiame dėmesį:
- MB neprivalo turėti vadovo, gali būti skiriamas tik MB atstovas, turintis teisė atstovauti bei veikti MB vardu
- MB steigėjas (narys) negali turėti darbo santykių su MB, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų MB teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus su MB vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį
- Jeigu MB bus paskirtas vadovas, su juo sudaroma ne darbo, o civilinė (paslaugų sutartis)

Teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame MB steigimo klausimais
- Laikinai įtraukiame MB pavadinimą į Juridinių asmenų registrą; taip pat siūlome galimybe įsteigti MB su nelietuvišku pavadinimu
- Rengiame MB steigimo dokumentus
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
- Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
- Pagaminame antspaudą

Terminas:
MB įregistruojama per 3-5 darbo dienas

MB STEIGIMAS INTERNETU (nuo 175 €)

Steigimas internetu vykdomas prisijungiant prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos. Atvykstant į mūsų biurą reikia turėti elektroninį sertifikuotą parašą 

MB steigimo internetu privalumai:
- Sutaupote notaro mokestį
- MB įregistruojama greičiau

Atkreipiame dėmesį, kad steigiant MB internetu:
- Būtina rezervuoti MB pavadinimą
- Steigėjas/ai ir patalpų savininkas/ai privalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą 
- MB nuostatai bus pavyzdiniai, įstatuose nebus įtraukta prokūros išdavimo tvarka, taip pat negalima nustatyti vadovo veiklos apribojimų tam tikriems sandoriams

MB steigimo internetu tvarka:
1. Rezervuojamas MB pavadinimas
2. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje pildomi MB steigimo dokumentai
3. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje gaunamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas MB buveinei. Už papildomą 60 € mokestį suteikiame juridinio asmens registravimo adresą neribotam laikui
4. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiamas prašymas MB įregistravimui
5. Užsakomas bei pagaminamas MB antspaudas (klientui pageidaujant)

Įkainiai:
MB steigimas internetu 175 €
Papildomos paslaugos: buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €

Papildomi įkainiai:
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo

 

MB STEIGIMAS NOTARO BIURE (nuo 302 €)

MB steigimo notaro biure privalumai:
- Steigėjas/ai ir patalpų savininkas/ai neprivalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą 
- MB galima įregistruoti su Jūsų pagaidaujamu nelietuvišku pavadinimu
- MB įstatuose galima nurodyti MB vykdomą veiklą, taip pat galima nustatyti vadovo veiklos apribojimus tam tikriems sandoriams, prokūros išdavimo tvarką ir kt.

MB steigimo notaro biure tvarka:
1. Rezervuojamas MB pavadinimas arba atliekama MB pavadinimo patikra dėl tapatumo kitų juridinių asmenų pavadinimams bei prekės ženklams
2. Paruošiami MB steigimo dokumentai
3. Gaunamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas MB buveinei. Už papildomą 60 € mokestį suteikiame juridinio asmens registravimo adresą neribotam laikui.
4. Notaras patvirtina MB steigimo dokumentus
5. MB registruojama VĮ Registrų centre
6. Užsakomas bei pagaminamas MB antspaudas (klientui pageidaujant) papildomai 15 €

Įkainiai:
MB steigimas notaro biure 302 €
MB steigimas notaro biure su nelietuvišku pavadinimu 402 €
Papildomos paslaugos: buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €

Papildomi įkainiai:
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo

 

 

Spausdinti El.paštas