Uždaros akcinės bendrovės (UAB) steigimas

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – tai ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas yra pelno siekimas vykdant LR įstatymų nedraudžiamą veiklą

Minimalus įstatinis kapitalas – 2 500 €

Teikiamos paslaugos:
- konsultuojame UAB steigimo klausimais
- laikinai įtraukiame UAB pavadinimą į Juridinių asmenų registrą; taip pat siūlome galimybe įsteigti UAB su nelietuvišku pavadinimu
- rengiame UAB steigimo dokumentus
- pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
- atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
- pagaminame antspaudą

Terminas: UAB įregistruojama per 3-5 darbo dienas

UAB STEIGIMAS INTERNETU (nuo 198 €)

Steigimas internetu vykdomas prisijungiant prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos. Atvykstant į mūsų biurą reikia turėti elektroninį sertifikuotą parašą

UAB steigimo internetu privalumai:
- Sutaupote notaro mokestį
- UAB įregistruojama greičiau

Atkreipiame dėmesį, kad steigiant UAB internetu:
- Būtina rezervuoti UAB pavadinimą
- Steigėjas/ai ir patalpų savininkas/ai privalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą 
- UAB įstatai bus pavyzdiniai, įstatuose nebus įtraukta prokūros išdavimo tvarka, taip pat negalima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimų tam tikriems sandoriams

UAB steigimo internetu tvarka:
1. Rezervuojamas UAB pavadinimas
2. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje pildomi UAB steigimo dokumentai
3. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje gaunamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas UAB buveinei. Už papildomą 60 € mokestį suteikiame juridinio asmens registravimo adresą neribotam laikui 
4. Atidaroma kaupiamoji sąskaita ir suformuojamas įstatinis kapitalas
5. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiamas prašymas UAB įregistravimui
6. Užsakomas bei pagaminamas UAB antspaudas (klientui pageidaujant)

Įkainiai:
UAB steigimas internetu 198 €
Papildomos paslaugos: buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo

UAB STEIGIMAS NOTARO BIURE (nuo 330 €)

UAB steigimo notaro biure privalumai:
- Steigėjas/ai ir patalpų savininkas/ai neprivalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą 
- UAB galima įregistruoti su Jūsų pageidaujamu nelietuvišku pavadinimu
- UAB įstatuose galima nurodyti UAB vykdomą veiklą, taip pat galima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimus tam tikriems sandoriams, prokūros išdavimo tvarką ir kt.

UAB steigimo notaro biure tvarka:

1. Rezervuojamas UAB pavadinimas arba atliekama UAB pavadinimo patikra dėl tapatumo kitų juridinių asmenų pavadinimams bei prekės ženklams
2. Paruošiami UAB steigimo dokumentai
3. Atidaroma kaupiamoji sąskaita ir suformuojamas įstatinis kapitalas
3. Gaunamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas UAB buveinei. Už papildomą 60 € mokestį suteikiame juridinio asmens registravimo adresą neribotam laikui
4. Notaras patvirtina UAB steigimo dokumentus
5. UAB registruojama VĮ Registrų centre
6. Užsakomas bei pagaminamas UAB antspaudas (klientui pageidaujant); papildomai 10-15 €

Įkainiai:
UAB steigimas notaro biure 330 €
UAB steigimas notaro biure su nelietuvisku pavadinimu 430 €
Papildomos paslaugos: buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo

 

Spausdinti El.paštas