Viešosios įstaigos (VšĮ) steigimas

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą

VšĮ gautas pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti. VšĮ pelnas negali būti skiriamas dalininkams, VšĮ organų nariams, darbuotojų premijoms
Gavusi paramos gavėjo statusą VšĮ turi teisę gauti skiriamą 2 % paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio

Teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame VšĮ steigimo klausimais
- Laikinai įtraukiame VšĮ pavadinimą į Juridinių asmenų registrą; taip pat siūlome galimybe įsteigti VšĮ su nelietuvišku pavadinimu
- Rengiame VšĮ steigimo dokumentus
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
- Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
- Pagaminame antspaudą.

Terminas:
VšĮ įregistruojama per 3-5 darbo dienas.

VŠĮ STEIGIMAS INTERNETU (nuo 187 €)

Steigimas internetu vykdomas prisijungiant prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos. Atvykstant į mūsų biurą reikia turėti elektroninį sertifikuotą parašą 

VšĮ steigimo internetu privalumai:
- Sutaupote notaro mokestį
- VšĮ įregistruojama greičiau

Atkreipiame dėmesį, kad steigiant VšĮ internetu:
- Būtina rezervuoti VšĮ pavadinimą
- Steigėjas/ai ir patalpų savininkas/ai privalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą 
- VšĮ įstatai bus pavyzdiniai, įstatuose nebus galima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimų tam tikriems sandoriams

VšĮ steigimo internetu tvarka:
1. Rezervuojamas VšĮ pavadinimas
2. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje pildomi VšĮ steigimo dokumentai
3. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje gaunamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas VšĮ buveinei. Už papildomą 60 € mokestį suteikiame juridinio asmens registravimo adresą neribotam laikui
4. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiamas prašymas VšĮ įregistravimui
5. Užsakomas bei pagaminamas VšĮ antspaudas (klientui pageidaujant)

Įkainiai:
VšĮ steigimas internetu 187 €
Papildomos paslaugos: buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo

 

VŠĮ STEIGIMAS NOTARO BIURE (nuo 275 €)

VšĮ steigimo notaro biure privalumai:
- Steigėjas/ai ir patalpų savininkas/ai neprivalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą 
- VšĮ galima įregistruoti su Jūsų pageidaujamu nelietuvišku pavadinimu
- VšĮ įstatuose galima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimus tam tikriems sandoriams ir kt.

VšĮ steigimo notaro biure tvarka:
1. Rezervuojamas VšĮ pavadinimas arba atliekama VšĮ pavadinimo patikra dėl tapatumo kitų juridinių asmenų pavadinimams bei prekės ženklams
2. Paruošiami VšĮ steigimo dokumentai
4. Gaunamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas VšĮ buveinei. Už papildomą 60 € mokestį suteikiame juridinio asmens registravimo adresą neribotam laikui
5. Notaras patvirtina VšĮ steigimo dokumentus
6. VšĮ registruojama VĮ Registrų centre
7. Užsakomas bei pagaminamas VšĮ antspaudas (klientui pageidaujant); papildomai 10-15 €

Įkainiai:
VšĮ steigimas notaro biure 275 €
VšĮ steigimas notaro biure su nelietuvisku pavadinimu 375 €
Papildomos paslaugos: buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo

 

 

Spausdinti El.paštas