Įmonių veiklos stabdymas ir likvidavimas

 

Įmonės veiklos stabdymas - tai laikinas atleidimas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo

Ruošiame ir Valstybinei mokesčių inpekcijai teikiame šiuos dokumentus:
- Prašymas
- Juridinio asmens sprendimas nevykdyti veiklos
- Mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios, jeigu deklaracijos nebuvo pateiktos iki prašymo pateikimo dienos
_________________________________________________________________________________________________

Įmonės likvidavimas - tai juridinio asmens veiklos pabaiga, kuomet jo veikla nutrūksta, juridinis asmuo išregistruojamas iš juridinių asmenų registro, o jo teisės ir pareigos niekam kitam nepereina

Teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame įmonių likvidavimo klausimais
- Rengiame įmonių likvidavimo dokumentus 
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
- Atstovaujame VĮ Registrų centre, VMI, Sodroje, kitose įstaigose ir organizacijose

Papildomos paslaugos:
- Buhalterinės apskaitos tvarkymas
- Dokumentų archyvavimas

Terminas: likvidavimas atliekamas per 6-9 mėnesius

Likvidavimo procedūra:
- Priimamas sprendimas likviduoti įmonę bei paskiriamas likvidatorius
- Sudaromas likvidavimo laikotarpio pradžios balansas
- VĮ Registrų centre įregistruojamas "likviduojamos" įmonės statusas, apie įmonės likvidavimą skelbiama viešai ir raštu pranešama kreditoriams
- Valstybinė mokesčių inspekcija gali atlikti likviduojamos įmonės patikrinimą
- Įmonė išregistruojama iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro
- Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamos likvidavimo pradžios mokesčių deklaracijos
- Nutraukiamos darbo sutartys su darbuotojais
- Sumokami mokesčiai, baudos ir delspinigiai
- Išregistruojamas kasos aparatas
- Sunaikinami nepanaudoti specialių apskaitos dokumentų blankai
- Baigiami vykdyti įmonės sandoriai
- Atsiskaitoma su kreditoriais
- Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamos įmonės veiklos laikotarpio pabaigos mokesčių deklaracijos
- Sumokami paskutiniai likę mokesčiai
- Įmonės dalyviams (akcininkams) paskirstomas likęs įmonės turtas bei surašomi jo perdavimo aktai
- Sudaromas ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamas įmonės veiklos laikotarpio pabaigos balansas
- VĮ Registrų centrui pateikiamas pranešimas apie įmonės atsiskaitymą su biudžetu
- Įmonės dokumentai atiduodami saugoti archyvui
- Uždaromos įmonės sąskaitos kredito įstaigose
- Sunaikinamas įmonės antspaudas
- Sudaromas įmonės likvidavimo aktas
- VĮ Registrų centrui pateikiamas likvidavimo aktas ir prašymas dėl įmonės išregistravimo

 

 

 

Spausdinti El.paštas